האתגר בהכנסת מנהל מ”בחוץ” לתוך הארגון

גיוס מנהל חדש, מחוץ לארגון, מכפל בתוכו אתגרים רבים. המנהל הנכנס אינו מכיר את התרבות הארגונית, את הנורמות והערכים הלא מדוברים המאפיינים את החברה ואת עובדיה. לכן עליו לבוא פתוח וללמוד את הארגון ואת אופן התנהלותו, גם זו הלא מדוברת. על המנהל הנכנס לדאוג לקבל חניכה מהמנהל היוצא ולקבל כמה שיותר ידע על הארגון ועובדיו. מנגד, מנהל חדש צריך להתמקם באופן כזה שייתפס כבעל סמכות בעיני העובדים. לכן, האתגר המרכזי איתו מתמודד מנהל בארגון חדש הינו היכולת להחזיק את המתח ולאזן בין “המנהל היודע” לבין “המנהל הלומד”. מצד אחד עליו להישאר פתוח וללמוד מהעובדים והעמיתים את אשר עליו ללמוד בכדי להצליח בארגון. אך במקביל עליו להביא כבר מההתחלה את הערך מוסף שלו כמנהל בעל דעה וחשיבה עצמאית.

[קרא עוד …]

?