כל מה שחשוב לדעת על חשבוניות מס

רוב בעלי העסקים לא ששים להתעסק איתן, וזאת למרות שהן אינדיקציה לפעילות עסקית רצויה; בעבר הן היו קיימות רק בגרסת הנייר, ואילו כיום, כמו פריטים רבים אחרים, יש להן גם גרסה דיגיטלית נוחה; וחשוב מאוד למלא כל אחת ואחת מהן באופן מוקפד ומדויק, על-מנת להימנע מעוגמת נפש ואפילו הסתבכות עם החוק והרשויות – אלו הן כמובן חשבוניות המס.

מתי נכנסו לשימוש חשבוניות המס?

פקודת מס הכנסה, לפיה כל אזרח ישראלי וכל עסק מחויבים להפריש חלק מהכנסותיהם למדינה, נחקקה כבר בימי המנדט הבריטי וליתר דיוק ב-1941. יחד עם זאת חשבוניות מס חובה למלא רק משנת 1976, עת נכנס לתוקף חוק מס ערך מוסף.

מס ערך מוסף, או בקיצור המקובל מע”מ, מטיל חובת תשלום אחוז מסוים מגובה כל עסקה (פרט לעסקאות ספציפיות ובעיקר מכירת פירות וירקות והשכרת נכס למגורים). אגב, כשנכנס המס לתוקף, ב-1.7.1976, הוא היה בשיעור של 8% ואילו כיום הוא כבר עומד על 17%.

בכל מקרה, עפ”י חוק מס ערך מוסף כל עוסק מורשה – ולמעשה גם מחויב – להנפיק חשבונית מס על כל עסקת מכירה של מוצר/ים או שירות/ים. חשבוניות המס מבטיחות תשלום מע”מ כחוק מצד בעלי עסקים ומשמשות גם כבסיס לחישוב גובה מס ההכנסה השנתי שאותו נדרש העסק לשלם.

על מה חשוב להקפיד כשממלאים חשבונית מס?

חשבוניות המס כוללות מספר מרכיבים שהם חובה: פרטי העסק (כולל כתובת, מספר טלפון ומספר עוסק מורשה), מספרה הסידורי של החשבונית (שחייב להיות בסדר רץ), התאריך שבה בוצעה העסקה שבגינה הוצאה חשבונית, תיאור קצר של מהות העסקה (המוצר או המוצרים שנמכרו, השירות שניתן וכו’) והסכום ששולם (בדרך כלל יופיע גם הסכום כולל המע”מ וגם הסכום ללא המע”מ).

בנוסף, אם לא מדובר בחשבונית שמפיקה קופה רושמת, יופיעו גם פרטי הלקוח, ועוד מידע אופציונלי על גבי חשבונית המס הוא אופן התשלום (אשראי, צ’ק, מזומן, העברה בנקאית).

חובה נוספת היא שלכל חשבוניות המס יהיו 2 העתקים בנוסף למקור.

מה ההבדל בין חשבוניות המס לחשבוניות עסקה?

חשבוניות מס מונפקות כאמור ע”י עוסקים מורשים והן כוללות את הסכום שיועבר למס ערך מוסף. חשבוניות עסקה, לעומת זאת, מונפקות ע”י עוסקים פטורים (כלומר פטורים מחובת תשלום מע”מ על מכירת המוצרים והשירותים שלהם) ובאופן טבעי אינן כוללות מע”מ.

מה ההבדל בין חשבונית מס לקבלה?

חשבונית היא למעשה דרישת תשלום שבה מפורטת העסקה ומופיע הסכום אותו יש לשלם עבור קבלת השירותים/מוצרים. קבלה היא מסמך המעיד על קבלת התמורה הכספית בגין העסקה הנ”ל. ניתן להפריד את שני המסמכים – כלומר חשבונית המס תונפק בנפרד והקבלה תונפק בנפרד – אולם ברוב המקרים, ובפרט אם התשלום הוא מידי (גם אם בצ’ק דחוי או באשראי), יונפק מסמך אחד שמהווה גם את חשבונית המס וגם את הקבלה, והסיבה לכך היא צמצום הניירת כך שלא ייווצר בלגן.

איך מנפיקים את חשבוניות המס?

ישנן מספר דרכים להנפיק חשבוניות מס:

* ידנית – כתיבת חשבונית בספר חשבוניות, תוך הקפדה על מילוי 3 העותקים (בין אם ידנית ובין אם באמצעות נייר קופי).

* קופה רושמת – בעסקים שיש בהם קופה רושמת מכשיר זה מנפיק אוטומטית את החשבוניות כל אימת שמתבצעת עסקה.

* חשבוניות דיגיטליות – כמו דברים רבים אחרים, גם תחום חשבוניות המס הולך ועובר למרחב הדיגיטלי, בעיקר בזכות הנוחות המרבית של הנפקת חשבוניות מס בשיטה זו.

?