הזרמים השונים ביהדות, שרבים מאיתנו לא מודעים להבדלים ביניהם

לאורך ההיסטוריה, קמו ביהדות לא מעט זרמים. באופן טבעי ישנו מכנה משותף רחב היקף בין כל הזרמים, ובפרט האמונה בספר התנ”ך ובכתוב בו, אבל במקביל ישנם גם לא מעט הבדלים מבחינת תפישת העולם ובהתאם גם מבחינת ההתנהלות – וכדאי להכיר את הזרמים העיקריים ואת המחשבה שעומדת מאחוריהם. הזרמים המרכזיים הם היהדות האורתודוקסית, היהדות הרפורמית והיהדות הקונסרבטיבית, ובנוסף ישנם גם לא מעט יהודים משיחיים ועוד תנועה שנקראת יהדות חילונית-הומניסטית.

מה מאפיין את היהודים האורתודוקסים?

המאפיין הבולט של היהדות האורתודוקסית הוא השימור המלא של התורה שבכתב ושל הפרשנויות המקובלות מהעבר. ישנו דמיון רב בין חייהם של יהודים אורתודוקסיים כיום לבין חיי הקהילות היהודיות לפני מאות שנים, וניסיון להישאר בתוך המסגרת ההלכתיות הנוקשות של פעם גם אם העולם מסביב השתנה באופן דרמטי. למעשה זהו אחד המרכיבים העיקריים של האורתודוקסיה – הצבת הדת מעל להיסטוריה והגדרה של ההלכה כמרכיב המשמעותי ביותר בזהות העצמית.

יהודים אורתודוקסיים מאמינים בין השאר בביאת המשיח ובתחיית המתים (בהתאם להגותו של הרמב”ם). זרם זה התפתח בסוף המאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19, כתגובה לעידן הנאורות שהטיל ספק במסורות שונות ובפרט בסמכותם הגורפת של הרבנים. במקרים רבים יהודים אורתודוקסים בזים לזרמים אחרים ובפרט מאמינים כי יהודים משיחיים אינם יהודים.

מיהם היהודים הקונסרבטיביים?

היהדות הקונסרבטיבית שואפת מצד אחד לשמר את ההלכה כתפישה מחייבת ומצד שני לעדכן אותה בהתאם להשפעות היסטוריות וחברתיות. דוגמאות בולטות לכך הן מתן האפשרות לכהנים להינשא לגרושות (כבר ב-1952), קבלתם של הומוסקסואלים לתפקידי רבנים (ב-2006) ותמיכה בשוויון מלא והכלה של טרנסג’נדרים. באופן כללי יהודים קונסרבטיביים מעדיפים להימנע מקביעות חד משמעיות ולאפשר פלורליזם, לפחות בחלק מהמקרים, ומקור הסמכות שלהם הוא גוף שנקרא “כנסת רבנים”. בעיקר נפוץ זרם זה בארה”ב ובקנדה. בישראל ישנן כ-50 קהילות קונסרבטיביות וגם תנועת נוער בשם נוע”ם.

השתנות מתמדת – היהדות הרפורמית

הזרם הגדול השלישי ביהדות הוא הרפורמי. זרם זה דוגל בהדגשת ערכי מוסר ולא היבטים טקסיים ובהתאם לא פוסלת שינויים בהלכה. שמות אחרים של זרם זה הם “יהדות ליברלית” ו”יהדות מתקדמת”. כך למשל בעוד יהודים משיחיים מצד אחד ויהודים אורתודוקסים מצד שני מאמינים בביאת המשיח, היהדות הרפורמית לא עוסקת בכך (אם כי כן מאמינה בהישארות הנפש).

עיקרי האמונה של יהודים משיחיים

יהודים משיחיים, כמו שאר הזרמים ביהדות, רואים בספרי התנ”ך כתבי קודש. ההבדל העיקרי הוא שבנוסף לכתבי קודש אלה, מתעמקים היהודים המשיחיים גם בברית החדשה, שאותה הם תופשים כהמשך ישיר של “הברית הישנה” (התורה).

עדות להמשכיות זו מוצאת היהדות המשיחית בדברי הנביא ירמיהו (כפי שמופיעים בפרק ל”א): “הנה ימים באים… וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר כרתי את אבותם… אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם” – כלומר, מאחר שבני ישראל סטו מדרך הישר, החליט האל לכרות ברית חדשה. לשם כך נשלח אל בני האדם משיח, כשמבחינת היהדות המשיחית זהו ישוע שהוא גם בנו של אלוהים. כמו כן היהודים המשיחיים מאמינים כי תהיה ביאת משיח נוספת.

יהדות חילונית הומניסטית

זרם חדש יחסית ביהדות שמתמקד בערכים אנושיים ולא בפן הדתי. יהודים חילוניים הומניסטים מאמינים בכוחו של הפרט ולאו דווקא בכוחו של האל, ובפרט ביכולת של כל אדם לשפר את התנהגותו מתוך רצון לעשות טוב ועל בסיס ערכים הומניים. בזרם זה השבת היא יום של מנוחה ומשפחה, ראש השנה הוא מועד להתחדשות, יום כיפור מוקדש לחשבון נפש, סוכות הוא חג של חיבור לסביבה וכו’.

?