רשלנות רפואית בלידה

כל אישה וכל משפחה שעומדים להביא ילד לעולם, מחכים ומצפים ללידה הצפויה בהתרגשות אין קץ. על מנת להבטיח את בריאות האם והתינוק, ישנה פרוצדורה מסודרת של בדיקות רפואיות מקדימות. ביצוע של סקירת מערכות, בדיקות דם, סוכר, שתן, מי שפיר, הן חלק מהבדיקות החשבות הללו, ויש גם סוגים נוספים של בדיקות כגון בדיקות גנטיות, שמבוצעות על פי הצורך.

חלק מהבדיקות נועדו להבטיח את בריאותה של האם, חלק אחר מהבדיקות נועדו לשלול הימצאות מומים גנטיים ביילוד. מכיוון שהמעורבות הרפואית בבדיקות של טרום הלידה, בחדר הלידה ומיד לאחריה, היא בעלת משמעות רבה, כולם מצפים שהרופאים יבצעו את תפקידם על הצד הטוב ביותר.

למרבה הצער, נמצא שישנם מקרים שבהם הצוות הרפואי לא פעל כנדרש. רשלנות רפואית בהיריון או רשלנות רפואית בלידה, עלולות להביא לתוצאות קשות לאם או לתינוק.

הרגשה רעה

לא בכל פעם שפציינט סבור שרופא לא פעל כנדרש, אכן מדובר ברשלנות רפואית. למרבית האנשים חסר הידע המספק בכדי לדעת, כבר בסמוך להתרחשות הפרוצדורה הרפואית, האם מדובר ברשלנות או לא. בדיקות של טרום היריון, טיפול הפריה, וכמובן תהליך הלידה עצמו, יכולים להיות ממושכים וסבוכים. לא בכל פעם שיש חילוקי דעות בין בני הזוג לבין הרופא, מדובר בתופעה של רשלנות רפואית בלידה. אבל, פעמים רבות אין כמו התחושה של ההורים, ובעיקר של האימא, בכדי “להריח” שדבר מה לא התנהל כשורה. ולכן, כאשר הלידה שהסתיימה לא התרחשה באופן משביע רצון, יש מה לעשות בכדי לבדוק אם אכן הייתה רשלנות רפואית בהיריון.

לא על המומחה הרפואי לבדו

כאשר עולה חשד שבשלב כלשהו התבצעה רשלנות בהיריון או במהלכו, יש צורך בשיתוף פעולה של שלושה גורמים לבדיקת רשלנות רפואית בלידה. הגורמים הם האימא או בני הזוג, מומחים רפואיים, ועורך דין מומחה בתחום הרשלנות הרפואית.

ההורים – גם במידה ונעשו טעויות בשיקול הדעת הרפואי, ואפילו אם ההורים העירו את תשומת הלב של הרופא המטפל, במידה וההורים לא יחליטו לפנות להליך משפטי, לא תהיה בדיקה אמיתית להתרחשותה של רשלנות. רק פנייה לעורך דין מתאים, שיסייע לבדוק האם אכן יש סבירות שמדובר במקרה של רשלנות רפואית בלידה, יוכל בית המשפט לקבוע אם אכן זה המקרה.

עורך דין – בעבר האמין הממסד הרפואי שהוא חסין בפני ביקורת חיצונית. הטענה שתביעות בגין רשלנות רפואית תפריע לרופא לביצוע עבודתו לא הוכחה מבחינה מחקרית. תחום הרשלנות הרפואית בכלל, וכן רשלנות רפואית בהיריון, בפרט, נחשב כיום לתחום משפטי לגיטימי. על כן, לא מפתיע שיש בנמצא עורכי דין מומחים בנושאי הרשלנות הרפואית. יש מקרים שבהם עורך הדין יוכל לומר בעצמו, לאחר פגישה עם בני המשפחה, האם מדובר, בסבירות גבוהה, במקרה של רשלנות רפואית. גם במקרים שהסבירות אכן גבוהה, יהיה צורך לאמת אותה על ידי מומחה רפואי.

מומחה רפואי – מכיוון שעולם הרפואה סבוך ומורכב, ומכיוון שיש מקום רב לשיקול דעת רפואי, אי אפשר להתקדם, בבדיקה של רשלנות רפואית, ללא עזרתו של מומחה רפואי. חשוב להדגיש שלא בכל מקרה שבו היריון או לידה מסתיימים בתוצאות עגומות, מדובר ברשלנות רפואית. לפני שמגישים תביעה של רשלנות רפואית, יש לקיים תחקיר מעמיק של מסמכים רפואיים, היסטוריה רפואית, אופן הטיפול שניתן, טיב הבדיקות שבוצעו וכן הלאה.

פיצוי כספי

רשלנות רפואית בלידה עשויה לגרום נזק בריאותי וכלכלי לכל אחד מבני המשפחה – לאם, לאב ולתינוק. אחת המטרות המרכזיות בתביעת רשלנות רפואית היא לפצות את הנפגע בגין הנזק שנגרם וההוצאות שנרגמו לו. ההוצאות יכולות להיות ישירות – למשל הצורך בקבלת טיפולים מתמשכים בגין הנזק הרפואי שנוצר. ההוצאות יכולות להיות גם עקיפות, כגון אובדן ימי עבודה בשל הצורך בטיפולים להורה או לילד.

?