קבלן לעבודות גמר – סוגי עבודות גמר

לא צריך להיות קבלן בניין כדי להכיר בחשיבותן של עבודות הגמר. עבודות אלה, שייכנסו לתמונה כאשר המבנה כבר עומד על שלדו, הן שיקבעו את הצורה הסופית שלו, ויאפשרו לו לשמש לתכלית שלשמה הוקם. חשוב לזכור, עם זאת, שידועים כיום לא מעט סוגים של עבודות גמר. להלן התייחסות לנקודות המרכזיות כפי שנמסר לנו על ידי הקבלן אופיר ורדי

בניית קירות ומחיצות

לאחר ששלד המבנה עומד לו, מתחיל שלב בניית הקירות החיצוניים והמחיצות הפנימיות. השלב הזה, מיותר אולי לציין, יתבצע בהתאם לתוכניות הבנייה המדויקות, בין השאר בכל הנוגע למספר החדרים במבנה, לחלוקה למפלסים וכיוצא בזה. יש מקרים, עם זאת, בהם בניית הקירות נעשית במקביל לבניית השלד, כך שהיא מתבצעת עוד קודם לכן.

איטום גגות       

אין זה סוד שבניה שאינה איכותית דיו, עלולה לגרום לבעיות באיטום, על כל הסכנות שבנזילה או דליפת מים עתידית שבכך. סוג זה של עבודות גמר נועד להביא לאיטום מקסימלי: בעיקר בגגות, אך לעיתים גם בקירות החיצוניים. על מנת לבצע את האיטום, נדרש ציוד שיסייע להכנת הרקע לאיטום (בטון, למשל), וכן כזה שיאפשר לעשות את המלאכה הלכה למעשה, בהתאם לשיטה שנבחרה.

טיוח

עבודת הגמר הבאה כוללת בתוכה טיוח, הן פנימי והן חיצוני, של המבנה. כיסוי זה, למעשה מלט הכולל חומר מליטה (סיד, גבס וכדומה) ואגרגט דק (לרוב חול), נועד להשלים את מלאכת האיטום, אליה התייחסנו קודם לכן, כמו גם להביא לבידוד התרמי והאקוסטי של המבנה.

חשוב להדגיש שישנן מספר שיטות לטיוח, ולא מעט סוגים של טיח בהם ניתן להשתמש: בין השאר, טיח “רגיל”, מושלך, פלסטי, אקוסטי, תרמי או אפילו צבעוני.

השמת תשתיות

עבודת גמר לא יכולה להיות שלמה מבלי שתכלול בתוכה טיפול בכל התשתיות הנדרשות במבנה, ללא קשר למטרה המוצהרת שלו. בעיקרו של דבר, מדובר כאן על תשתיות דוגמת חשמל, אינסטלציה ומים. שלב זה יתבצע לאחר בניית הקירות והמחיצות, אך טרם הטיוח החיצוני של הבית. אחראים על כך, כמובן, בעלי מקצוע בתחומים האמורים.

?